Защита на личните данни

Персонална информация на потребителя (лични данни), която предоставяте и/или изпращате на нашия уебсайт чрез е-мейл или по друг начин, ще бъде използвана от Bgbelio.net в съответствие с правилата и условията на Закона за защита на личните данни.

Всяко друго съобщение или материал, който изпратите на уебсайта, като въпроси, коментари, и други подобни, ще се смятат за неконфиденциални и без право на собственост.

Чрез своя уебсайт Bgbelio.net ще събира, обработва и съхранява единствено и само лични данни на потребителя (например: Вашето име, адрес, телефонен номер или и-мейл адрес), която сте предоставили доброволно!